יום א', ה’ בסיון תשפ”א
דף הבית תלב"ס
מערכת החינוך רואה בחינוך לנגישות ולקבלת השונה ערך עליון, ומובילה מהלך חינוכי מקיף המושתת על ערכים של כבוד ורגישות כלפי אנשים עם מוגבלות ופועלת ליישום ערכים אלה

http://edu.gov.il/owlHeb/Info/accessibility/Pages/edu-accessibility.aspx