יום א', ה’ בסיון תשפ”א
דף הבית תלב"ס
בסביבות גיל 10-12, עוברים הילדים שינויים התפתחותיים בתחומים שונים הבאים לידי ביטוי בהתנהגותם, ובין השאר יבואו לידי ביטוי ביכולת תפקודם בדרך. בגיל זה חל שינוי מהותי בהתפתחות החשיבה, גדלה ההתייחסות לאפשרויות פתרון מגוונות ולאו דווקא המוחשיות הנראות לעין, ומתפתחת היכולת להעלאת השערות ובדיקתן. אצל ילדי כתות ה'- ו' חל גם שינוי מהותי בדפוסי המשחק, כאשר בין השאר, קיימת ירידה משמעותית בשימוש במגרשי משחקים מסודרים, גני שעשועים וכו'. פעילויות ספורט וחברה תופסות מקום מרכזי וקיימת נטייה להרבות בפעילות במקומות מאולתרים : מגרשים פנויים, מבנים ריקים שניתן לנצלם, שטחים ירוקים בשולי הישוב, ועוד. הנטייה היא לבחור מקומות מוצנעים, רחוקים מן המבוגרים.התרחבות מעגל הפעילות והמרחב התעבורתי אצל הילד מעלה מאוד את הצורך לשיפור מיומנויותיו בתכנון ובחירה של מסלולי תנועתו, הן כהולך רגל, כרוכב אופניים והן כמשתמש בתחבורה הציבורית. יותר ויותר הוא צריך להכיר ולהבין את מקום יישובו ואת האלטרנטיבות העומדות לרשותו לתנועה בישוב, כשבחירה שקולה ונבונה של מסלולי התנועה תורמת לביטחונו ולבטיחותו.

עמצאי בשטח http://www.orianit.edu-negev.gov.il/zahavd/cp/homepage/azmaimbashth.htm חומרי הוראה