יום א', ה’ בסיון תשפ”א
דף הבית תלב"ס
בכל שנה אנו מציינים את השבוע הבינלאומי לבטיחות ילדים במערכת החינוך במטרה לפעול לצמצום מספר הילדים הנפגעים בזירות השונות. שבוע הבטיחות יחול השנה בין המועדים 12 עד15 במאי 2019, ויהווה שיא לפעילויות השונות ולעשייה בנושא לאורך כל שנת הלימודים. במרכז העשייה השנה, תעמוד הסוגיה "בטיחות בשעות הפנאי". שבוע הבטיחות הוא הזדמנות מצוינת לצוותי החינוך להעלות למודעות את הסיכונים הטמונים בפעילויות הפנאי השונות, ולייצר הזדמנות לילדים ולבני הנוער להיות שותפים פעילים בהגנה על חייהם, ואף לעודדם לגבש יוזמות בנושאים הללו בסביבות החיים שלהם. אנו קוראים לכם להיות שותפים לתהליך החינוכי שיעבור במוסדות חינוך שונים ברחבי הארץ במהלך שבוע הבטיחות הקרוב, ולהגביר את מודעות התלמידים לנושאי הבטיחות בשעות הפנאי. יחד, נביא לצימצום היפגעות בלתי מכוונת של ילדים.

קישורים ! edu.gov.il/sites/Shaar/Institutes/security/Pages/satey-week.aspx סרטון- https://www.youtube.com/watch?v=iTm-_hwXqPo&feature=youtu.be פעילות עם ספרים - meyda.education.gov.il/files/bitachon/HofeshGadoltzemeriko.pdf -