יום א', ה’ בסיון תשפ”א
דף הבית תלב"ס
תוכנית לימודים בזה"ב

https://edu.gov.il/special/Curriculum/Elementary-school/fifth-grade/zahav/Pages/Syllabus.aspx